فارسی | English | ورود به سایت
- دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١
لینک های مرتبط
حمایت کنندگان ما
$('#s3').cycle({   fx:   'fade',   speed: 'fast',   timeout: 0,   next:  '#next3',   prev:  '#prev3' });
عضویت در خبرنامه
صفحه اصلی > در رابطه با سرطان پستان > درمان سرطان پستان > درمان موضعی > پرتو درمانی 

پرتودرمانی در سرطان پستان

هر زمانی که پستان بیمار حفظ شود به طور مطلق نیاز به پرتو درمانی بعد از جراحی خواهد بود وگرنه احتمال عود موضعی بسیار بالا خواهد بود. در تومورهای بالای 5 سانتی متر، در صورت درگیری بیش از 4 غده لنفاوی و در صورت تهاجم شدید به لنف در نمونه پاتولوژی حتی در صورت تخلیه کامل پستان یا ماستکتومی نیاز به انجام پرتو درمانی برای جلوگیری از عود موضعی خواهد بود.

در صورت درگیری حتی یک غده لنفاوی برخی تجویز پرتو درمانی را برای جلوگیری از عود موضعی توصیه می کنند.

عارضه پرتو درمانی تورم و سنگینی پستان، سوختن گذرای پوست پستان مانند آفتاب سوختگی و خستگی است. ممکن است پستان بعد از پرتو درمانی از طرف مقابل کوچک تر باشد و به یاد داشته باشید که در صورت افزایش وزن اختلاف اندازه دو پستان بیشتر می شود چون به دنبال پرتو درمانی قابلیت تجمع چربی کم شده است. ممکن است در اثر پرتو درمانی التهاب مفصل محل اتصال دنده به جناغ یا همان کوستو کندریت ایجاد شود و باعث درد در همان طرف شود. گاهی اوقات ممکن است دنده بشکند.

پرتو درمانی محدود یا Partial breast radiation

با توجه به این نکته که نگرش جدید تشخیص و درمان سرطان پستان مبتنی بر درمان هدف مند در تمامی عرصه هاست ایده پرتو درمانی محدود به میان آمده است. با توجه بر شواهد موجود در جراحی حفظ پستان عود موضعی در بیشتر موارد در همان ناحیه تومور ابتدایی است. بنابراین تصور می شود شاید بتوان پرتو درمانی را به همان حدود تومور ابتدایی محدود ساخت و از انجام پرتو درمانی به بافت سالم پستان اجتناب نمود. یکی از بهترین مزایای این روش این است که پرتو درمانی در حین عمل انجام می شود و دیگر لازم نیست بیمار چند هفته درگیر پرتو درمانی باشد. با توجه به محدودیت مراکز پرتو درمانی حتی در کشورهای پیشرفته این روش بسیار مناسب به نظر می رسد زیرا با این روش بیمارانی که فقط به علت دوری از مراکز پرتو درمانی از انتخاب روش حفظ پستان محروم می شوند می توانند از این نوع جراحی بهره برند.

این تکنیک به دو روش انجام می گیرد:

یا از دستگاه شتاب دهنده حین عمل استفاده می شود و در آخر جراحی پرتو درمانی هم انجام شده و سپس زخم دوخته می شود یا این که وسیله ای در داخل زخم در حین جراحی گذاشته شده و به تدریج از خود در بستر تومور اشعه متصاعد می کند.

بسیار مهم است که دقت شود این روش هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی است و کاربرد آن به طور مطلق در زنان بالای 50 سال است. به علاوه می بایست تومور کمتر از 2 سانتی متر بوده و از نوک پستان هم فاصله داشته باشد. نسبت تومور به پستان هم به گونه ای باشد که بتوان حاشیه سالم کافی داشت و مشخصات تومور هم به گونه ای است که احتمال عود پایین باشد. حتی در این گروه استفاده از این روش هنوز به استاندارد درمان تبدیل نشده است.

با توجه به این که در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال رشد بیشتر موارد سرطان پستان در زنان زیر 50 سال دیده می شود و حتی در زنان بالای 50 سال در بیشتر موارد اندازه تومور بزرگ است مشخص می شود که انجام این روش حتی به صورت کار آزمایی بالینی مشتری بسیار اندکی در کشور ما دارد و مسئله روز سرطان پستان در کشور ما نیست.

پرتو درمانی کلاسیک یا کل پستان

هر زمانی که پستان بیمار حفظ شود به طور مطلق نیاز به پرتو درمانی بعد از جراحی خواهد بود وگرنه احتمال عود موضعی بسیار بالا خواهد بود. در تومورهای بالای 5 سانتی متر، در صورت درگیری بیش از 4 غده لنفاوی و در صورت تهاجم شدید به لنف در نمونه پاتولوژی حتی در صورت تخلیه کامل پستان یا ماستکتومی نیاز به انجام پرتو درمانی برای جلوگیری از عود موضعی خواهد بود.

در صورت درگیری حتی یک غده لنفاوی برخی تجویز پرتو درمانی را برای جلوگیری از عود موضعی توصیه می کنند.

عارضه پرتو درمانی تورم و سنگینی پستان، سوختن گذرای پوست پستان مانند آفتاب سوختگی و خستگی است. ممکن است پستان بعد از پرتو درمانی از طرف مقابل کوچک تر باشد و به یاد داشته باشید که در صورت افزایش وزن اختلاف اندازه دو پستان بیشتر می شود چون به دنبال پرتو درمانی قابلیت تجمع چربی کم شده است. ممکن است در اثر پرتو درمانی التهاب مفصل محل اتصال دنده به جناغ یا همان کوستو کندریت ایجاد شود و باعث درد در همان طرف شود. گاهی اوقات ممکن است دنده بشکند.

پرتو درمانی محدود یا Partial breast radiation

با توجه به این نکته که نگرش جدید تشخیص و درمان سرطان پستان مبتنی بر درمان هدف مند در تمامی عرصه هاست ایده پرتو درمانی محدود به میان آمده است. با توجه بر شواهد موجود در جراحی حفظ پستان عود موضعی در بیشتر موارد در همان ناحیه تومور ابتدایی است. بنابراین تصور می شود شاید بتوان پرتو درمانی را به همان حدود تومور ابتدایی محدود ساخت و از انجام پرتو درمانی به بافت سالم پستان اجتناب نمود. یکی از بهترین مزایای این روش این است که پرتو درمانی در حین عمل انجام می شود و دیگر لازم نیست بیمار چند هفته درگیر پرتو درمانی باشد. با توجه به محدودیت مراکز پرتو درمانی حتی در کشورهای پیشرفته این روش بسیار مناسب به نظر می رسد زیرا با این روش بیمارانی که فقط به علت دوری از مراکز پرتو درمانی از انتخاب روش حفظ پستان محروم می شوند می توانند از این نوع جراحی بهره برند.

این تکنیک به دو روش انجام می گیرد:

یا از دستگاه شتاب دهنده حین عمل استفاده می شود و در آخر جراحی پرتو درمانی هم انجام شده و سپس زخم دوخته می شود یا این که وسیله ای در داخل زخم در حین جراحی گذاشته شده و به تدریج از خود در بستر تومور اشعه متصاعد می کند.

بسیار مهم است که دقت شود این روش هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی است و کاربرد آن به طور مطلق در زنان بالای 50 سال است. به علاوه می بایست تومور کمتر از 2 سانتی متر بوده و از نوک پستان هم فاصله داشته باشد. نسبت تومور به پستان هم به گونه ای باشد که بتوان حاشیه سالم کافی داشت و مشخصات تومور هم به گونه ای است که احتمال عود پایین باشد. حتی در این گروه استفاده از این روش هنوز به استاندارد درمان تبدیل نشده است.

با توجه به این که در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال رشد بیشتر موارد سرطان پستان در زنان زیر 50 سال دیده می شود و حتی در زنان بالای 50 سال در بیشتر موارد اندازه تومور بزرگ است مشخص می شود که انجام این روش حتی به صورت کار آزمایی بالینی مشتری بسیار اندکی در کشور ما دارد و مسئله روز سرطان پستان در کشور ما نیست.

بازدید کنندگان سایت :

1029368

|

بازدید کنندگان امروز :

36

|

بازدید کنندگان حاضر در سایت :

1

آدرس : انتهای خیابان گاندی شمالی پلاک 9 واحد 1 - تلفن و دورنگار: 88882457 - تلفن وقت دهي: 09101686140 ایمیل: info@tcbc.ir